لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر

لوله های کاروگیت۷۰۰ میلیمتر از انواع لوله های کاروگیت میباشند مه به جهت قطر دهانه ودبی بالا به عنوان خطوط اصلی در پروژه های مختلف فاضلابی مورد استفاده قرار میگیرد.

فشار کاری این لوله ها ۵/۳۱ کیلونیوتن و۱۶ کیلونیوتن میباشد

مواد تشکیل دهنده  این لوله ها پلی اتیلن با گرید pe80 میباشد

این لوله ها در اقطار ۶متری به همراه یا بدون همراه یک کوپلر تولید و ارائه میگردند.

روش نصب لوله های کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر :

لوله ها کاروگیت ۷۰۰ به دو روش جوش وکوپلری به یکدیگر متصل میگردند

در روش اول لوله ها به روش اکسترودی لب به لب به یکدیگر جوش داده میشوند و نیازی به کوپلر و واشر نمی باشد و آببندی توسط جوش امکان میپذیرد.

اما در روش دوم لوله های کاروگیت توسط کوپلر وواشر به یکدیگر مرتبط میشوند که اببندی توسط واشر میانی امکان میپذیرد.

 

هزینه حمل لوله های کاروگیت۷۰۰

لوله های کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر را میتوان به میزان        متر طول معادل با     شاخه لوله در یک کامیوتن تک محور ومقدار     متر طول یا به عبارتی       شاخه را در یک ترانزیت بارگیری نمود.  به این طریق میتوان کلیه هزینه های حمل از محل کارخانه تا پروژه را بر آورد نمود