لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۵۰۰ ازانواع قطور وپرمصرف در زمینه اب وفاضلاب به شمار میروند

این لوله ها در طولهای ۶متری به همراه یک کوپلر در انتهای ۶متری لوله تولید وعرضه میگردند لوله های کاروگیت۵۰۰ میلیمتر دردونوع فشار حلقوی برابر با۵/۳۱ کیلونیوتن و۱۶ کیلونیوتن تولید و عرضه میگردند

مواد مصرفی در تولید لوله های کاروگیت فاضلابی پلی اتیلن با گرید pe80میباشد، سطح خارجی لوله های کاروگیت ۵۰۰ میلی متر بصورت کنگره شکل متناوب و سطح داخلیه صاف وصیغلی جهت انتقال سریع فاضلابهای شهری وروستائی را دارا میباشند که از استحکام بالائی در هر دو مورد برخوردار میباشند

روش نصب لوله های کاروگیت۵۰۰ میلیمتر

لوله های کاروگیت ۵۰۰ میلی متر به دو روش اکسترودری وکوپلری به یکدیگر متصل میگردند

در روش اول لوله ها نیاز به واشر کوپلر جهت اتصال لوله ها نمیباشد ولوله ها توسط جوش آببندی واجرامیشوند.

اما در روش دوم لوله ها بصورت نری و مادگی توسط یک واشر اببندی و به یکدیگرمتصل میگردند.

 

هزینه های لوله کاروگیت۵۰۰ میلیمتر

لوله های کاروگیت۵۰۰ میلیمتررا میتوان در مقدار ۹۰متری برابر با ۱۵ شاخه  ۶ متری در یک کامیون تک محور ومقدار ۱۸۰ متر طول برابر با ۳۰ شاخه ۶متری در یک ماشین ترانزیت جاسازی و حمل نمود و به این طریق میتوان کلیه هزینه های حمل از مقصد کارخانه تا محل پروژه را براورد نمود