لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر

لوله کاروگیت ۳۱۵ از انواع سایز های پرمصرف در لوله های کاروگیت بشمار میروند.

لوله های کاروگیت ۳۱۵ در طولهای ۶متری به همراه یک کوپلر ویک واشر آببندی عرضه میگردند

اتصال این لوله ها توسط کوپلریا همان مادگی که در انتهای۶ متری لوله تعریف گردیده  توسط یک واشر آببندی انجام میپذیرد

جنس لوله های کاروگیت۳۱۵ از پلی اتیلن با گرید pe80 میباشد

این لوله ها در دونوع فشار حلقوی ۱۶ کیلونیوتن و۳۱٫۵  کیلونیوتن تولید میگردند که بسته به نیاز مشتری میتوان انها را ارائه نمود

سطح خارجی لوله های کاروگیت ۳۱۵ بصورت کنگره ای شکل متناوب وسطح داخلی این لوله ها بصورت صاف وصیغلی وزرد رنگ میباشد

 

روش نصب لوله های کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر

لوله های کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر توسط یک کوپلر وواشر اببندی میگردند واتصال بصورت نری و مادگی که با اندک فشاری که در انتهای لوله وارد میکنیم برقرار میگردند.

نصب این لوله ها نیاز به دانش فنی بالائی ندارد وبه راحتی میتوان این لوله ها را با یکدیگر متصل نمود

 

هزینه حمل لوله های کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر

لوله های کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر میتوان را درمتراژ ۲۱۶ متر برابر با ۳۶ شاخه ۶متری در یک کامیون تک محور و۵۷۶ متر برابر با۹۶ شاخه در یک ترانزیت بارگیری وحمل نمود ومیتوان با توجه به این نکته کلیه هزینه های حمل از مقصد تا مبدا را براورده نمود.