لوله کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر

 

لوله های کاروگیت۱۴۰۰ میلیمتر از انواع قطور لوله های کاروگیت میباشند که به جهت قطر دهانه بزرگ ودبی بالا معمولا جهت استفاده در خطوط اصلی و شاهراه ها ازاین لوله های استفاده میگردد

لوله های کراوگیت ۱۴۰۰ میلیمتر از جنس پلی اتیلن با گرید pe80  بوده و در شاخه های ۶متری تولید میگردد

این لوله ها دارای سه نوع فشار حلقوی منجمله ۱۶ کیلو نیوتن و۵/۳۱ کیلونیوتن و۶۴ کیلونیوتن تولسد و ارئه میگردند.

ظاهر این لوله ها به صورت کنگره ای شکل متناوب بوده وجداره داخلی ان زرد رنگ و به صورت صاف و صیغلی تولید میگردد و این مسئله به جهت انتقال سیالات با سرعت بیشتر در مسیر لوله میباشد.

روش نصب لوله های کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر:

لوله های کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر به صورت جوش اکسترودری به یکدیگر متصل میگردند و این جوش به راحتی و استحکام بالا لوله ها را آببندی مینماید.

هزینه حمل لوله های کاروگیت ۱۴۰۰

لوله های کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر را میتوان در یک کامیون تک محور به مقدار  __ متر طول یا به عبارتی      شاخه ، ودر یک ترانزیت میتوان  مقدار     متر،یا به عبارتی      شاخه بارگیری نمود. لذا با توجه به این مشخصات وتعداد میتوان کلیه هزینه های حمل از محل کارخانه تا مقصد را به راحتی براورد نمود