لوله های کاروگیت واستفاده به عنوان نهرآب

درزمینهائی که انتقال آب به صورت نوبتی ویا ساعتی است معمولا کشاورزان با چند مشکل اساسی روبرو هستند و آن جذب توسط زمین در مسیرمنعقی به مزارکشاورزی است.

آب نعمتی است الهی که درسرزمین ماباکمبود ان مواجه هستیم وجهت هدرنرفتن ان میبایست بکوشیم

لوله های کاروگیت برخلاف شکل ظاهری انهابسیار پایینتر ازلوله های تک جداره میباشند

ضمن اینکه ازلحاظ نصب وحمل بسیار مناسبتر از لوله های تکجداره میباشد

سطح صاف وصیغلی این لوله ها باعث سرعت بخشیدن به حرکت آب میگردد و ضمن اینکه جداره محکم وغیر قابل نفوذ آن هدر رفت اب را به حداقل می رساند وزمان کافی بدون هدر رفتن اب دراختیار کشاورزان قرار میگیرد

لوله های کاروگیت درموارد این چنینی درسایز های ۱۶۰ الی ۴۰۰ میلی متر توصیه میگردد

توجه به این مسئله بسیارلازم وضروری است

درمواردی که فشاراب بالاست و دهانه لوله به هردلیل مسدود است ازلوله های کاروگیت استفاده نکنید چرا که این لوله ها صرفا جهت انتقال سیالات کم فشار که عموما اب میباشد مورد استفاده قرارمیگیرند