قیمت لوله کاروگیت

لوله های کاروگیت در سایز های ۱۱۰ الی۲۴۰۰ میلی متر تولید وارائه میگردند با توجه به نوسانات قیمت مواد پلی اتیلن در ایران از ارائه کردن لیست قیمت لوله های کاروگیت به صورت کتبی معذوریم وشما میتوانید با تماس تلفنی یابه صورت شفاهی ویا کتبی از قیمت لوله های خود مطلع گردید.

لوله های کاروگیت به دو صورت جوشی وکوپلری به یکدیگر متصل میگردند وهرکدام دارای قیمت خاص خود در هر سایز معین میباشند.

جهت دریافت قیمت لوله های کاروگیت به موارد زیر توجه داشته باشید.

  1. متراژ دقیق لوله های کاروگیت خود را معیین نمائید
  2. فشار حلقوی لوله های خود را اعم از۱۶کیلونیوتن و۳۱٫۵کیلونیوتن را معین فرمائید
  3. محل پروؤه خود واینکه این لوله ها در کجا مورد استفاده قرار میگیرد این مسئله به جهت محاسبه هزینه حمل تا محل پروژه میباشد
  4. نوع کاربری واینکه این لوله ها در چه پروزه ای مورد استفاده قرار میگیرداین مسئله باعث میشود تا همکاران، مشاوره بهتری در خصوص خرید شما ارائه نمایند.
  5. در طول چه مدتی به مقدار لوله های مورد درخواست خود نیازمندیدواین مسئله به جهت برنامه ریزی به حهت ارسال سریع لوله های شماست.

همانطور که اعلام شد لوله های کاروگیت دارای سه نوع فشار کاری میباشند اعم از ۱۶ کیلونیوتن، ۳۱٫۵ کیلونیوتن ، و۶۴کیلونیوتن که معمولا واز پر مصرف ترین این فشار حلقوی ۱۶ کیلونیوتن و ۳۱٫۵ کیلونیوتن میباشد

قیمت لوله های کاروگیت ارتباط مستقیم با نوع فشار حلقوی لوله های کاروگیت دارد هرچه عدد فشار لوله های کاروگیت پائین تر باشد قیمت لوله در همان سایز نیز پائین می آید.

بنابر این توجه داشته باشید که در صورت دریافت قیمت فشار حلقوی لوله را حتما جویا شوید زیرا لوله های کاروگیت از لحاظ شکل ظاهری با یکدیگر در هر فشار کاری هیچ گونه مغایرتی ندارند وفقط ضخامت پروفیلهای لوله کاسته میشود ووزن لوله بطور محسوس پائین می آید.

جهت دریافت لیست قیمت و نحوه فروش لوله های کاروگیت فاضلابی با شماره های فوق تماس حاصل نمایید .