فروش لوله کاروگیت

لوله های کاروگیت از انواع لوله های پلی اتیلن میباشند که جهت مصارف انتقال فاضلابهای شهری و روستایی میتوان از آنها استفاده نمود این لوله ها در اقطار مختلف بسته به شرایط و نوع پروژه تولید میگردند که ذیلا به آنها اشاره مینماییم

لوله کاروگیت ۱۱۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۱۲۵ میلیمتر

لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر

لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۱۵۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۱۶۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۱۸۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۲۰۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۲۴۰۰ میلیمتر

کلیه لوله های فوق در فشارهای حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن ۳۱٫۵ کیلو نیوتن و ۶۴ کیلو نیوتن تولید و ارائه میگردند جهت انجام مشاوره خرید تماس بگیرید