انشعاب گیر لوله کاروگیت

لوله های کاروگیت پس از نصب وخوابانده شدن در بستر زمین آماده انتقال فاضلاب و آبهای سطحی میگردند لذا جهت اتصال به شبکه فاضلاب خانگی یاساختمان ازقطعه ای به نام انشعابگیر استفاده میکنند که رابطه میان خط اصلی فاضلاب با انشعاب فاضلاب خانگی میباشد.

این قطعه همانطور که در تصویر میبینید برروی لوله کاروگیت نصب میگردد و توسط یک زانو و یک لوله که ازسیرساختمان به خیابان هدایت شده پساب وفاضلابهای خانگی را به داخل خط اصلی هدایت مینماید.

این قطعه تحت عنوان انشعابگیرلوله های کاروگیت ازمصرف بالائی برخوردار بوده وطراحی وروانکار رابه حداکثر زیبائی وکارآمدی خود می رساند

انشعاب گیری لوله های فاضلابی به کاروگیت درسایز های مختلف به شرح زیرتولید میگردند که ذیلا به انها اشاره مینمائیم

  • انشعابگیری سایز ۱۱۰ میلیمتر
  • انشعابگیری سایز۱۲۵ میلیمتر
  • انشعابگیری سایز۱۶۰ میلیمتر
  • انشعابگیری سایز۲۰۰ میلیمتر

 

طریقه نسب انشعاب گیرفاضلابی

انشعابگیرهاقطعاتی هستند که جهت اتصال فاضلاب ساختمان به محل خط اصلی یاهمان جمع کننده فاضلاب میتوان ازانهااستفاده نمود وسایزهای انشعابگیربسته به سایز خط جمع کننده فاضلاب میتوان ازانها استفاده نمود وسایزهای انشعابگیر بسته به سایزخط جمع کننده فاضلاب دربیرون ساختمان که حداکثرسایز۴۰۰ میباشد میتوان متفاوت باشد

طریقه نصب انشعابگیر در مواردی که لوله کاروگیت خط جمع کننده ی ماباشد به راحتی انجام میپذیرد اما درمواردی که خط جمع کننده ازجنس بتن باشد این مسئله کاملا منتفی میگردد واز روشهای دیگرجهت نصب فاضلاب ساختمانی به جمع کننده ی نهایی میبایست استفاده نمود.

لوله های کاروگیت به لحاظ داشتن بدنه ای ازجنس پلی اتیلن به راحتی سوراخکاری شده ومیتوان انشعابگیرراطبق تصاویر زیر به ولوله کاروگیت نصب نمود